تـــانــه

ماسک سه لایه پزشکی

شرکت آمارد سلولوز سبز بافت

شرکت آمارد سلولوز سبز بافت ، تولید کننده ماسک های سه لایه پزشکی ، تولید به کیفیت ترین ماسک سه لایه در ایران مطابق با استاندارد های لازم ، استریل شده با دستگاه UV می باشند .

مزیت های ماسک سه لایه پزشکی

تولید ماسک سه لایه تانه